మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu]

Ma Pasalapudi Kadhalu

 • Title: మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu]
 • Author: Vamsi వంశీ
 • ISBN: null
 • Page: 325
 • Format: Hardcover
 • 72 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ,16 17 72 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ,16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72.

  • Unlimited [Philosophy Book] ✓ మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu] - by Vamsi వంశీ Ø
   325 Vamsi వంశీ
  • thumbnail Title: Unlimited [Philosophy Book] ✓ మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu] - by Vamsi వంశీ Ø
   Posted by:Vamsi వంశీ
   Published :2018-011-27T03:32:26+00:00

  One thought on “మా పసలపూడి కథలు [Ma Pasalapudi Kadhalu]”

  1. గొదారి నీళ్ళంత తియ్యగా, పులస చేపకూరంత కమ్మగా సాగిన కథలని చదువుతొంటే బుర్రల బండి లాగుతూ ఆడుకున్న చిన్నతనం గుర్తొస్తుంది ఆ అనుభుతిని కలిగించిన వంశీ మా పసలఫూడి కథలని ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్ [...]

  2. తెలుగు భాష - గోదావరి యాస, వంశీ చమత్కారమ్, వెరసి పాపికొండల్లో చల్లని విహారం ఈ కథల నిధి. బడికి పెద్దబాలశిక్ష ఎలాగో, జీవితానికి చలం గారి కథలు, వంశీ గారి కథలు అలాగ.This collection of Coastal Andhra (particularly villages on the banks of the Godav [...]

  3. మా పసలపూడి కథలు!!కథలు ఎంత బాగుంటయంటే ఎండాకాలం గోదారిలో పడే పున్నమి వెన్నెలమరకల మీద లాంచిలో తిరుగుతున్నట్టు,వర్షాకాలమప్పుడు మండువా లోగిలిలో పడుతున్న వర్షాన్ని చూస్తూ అమ్మ వేసిన బజ్జిల [...]

  4. These stories are some great examples of character studies. They are based in the Godavari districts where i grew up and traveled around extensively. Brought back many fond memories.

  5. Probably this is one good story collection I read in Telugu. After "Kanyashulkam" this is one good book I enjoyed. This collection though is written based on various characters that the author encountered, but I find useful to other geographical areas as well. Good story collection.

  6. Good read Another excellent work by Vamsi.Something special about Vamsi style is,The dedication he draws from the user, by completely involving us with the surroundings and characters of the story is brilliant.Genre: bit adultYes, I would suggest this book to my (young+)friends.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *